Cookies?
Cookies är små textfiler som placeras på en användares dator när denne besöker en webbplats. De används för att få webbsidor att fungera mer effektivt. Cookies hjälper webbplatsen att känna igen din dator och kommer ihåg information om ditt besök, till exempel önskat språk, teckenstorlek och andra inställningar. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare.

Stäng Användarvilkoren

BILDTELEFONKATALOG

1. Allmänt

Region Örebro län har fått i uppdrag att skapa en katalogtjänst för bildtelefoni. Via den tjänsten kan du som användare av bildtelefoni söka och kontakta andra användare av elektronisk kommunikation.

2. Registrering

På www.bildtelefonkatalogen.se kan du som privatperson kostnadsfritt registrera dig som användare. Endast personer över 18 år får registrera sig som användare. Registrering görs genom att du skapar ett användarnamn och väljer ett lösenord.

Genom att registrera dig samtycker du till att uppgifterna samlas i ett register över användare av bildtelefoni. När du anger ditt personnummer hämtas dina personuppgifter från Skatteverkets befolkningsregister.

Genom att uppgifterna hämtas in går det att säkerställa deras riktighet, och det hindrar användare från att skapa flera konton.
Om du misstänker att ditt användarnamn och/eller lösenord missbrukats av någon obehörig ska du genast anmäla detta till Region Örebro län, Centrum för hjälpmedel admin@bildtelefonkatalogen.

3. Personuppgiftsansvar och behandling av personuppgifter

Region Örebro län är ansvarig för all behandling av personuppgifter enligt detta avtal, och behandlar samtliga uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

Region Örebro län kan behöva hjälp för att kunna erbjuda katalogtjänsten för bildtelefoni, och har då möjlighet att anlita personuppgiftsbiträden. Det innebär att det då är biträdena som behandlar personuppgifterna i enlighet med Region Örebro läns instruktioner.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från Skatteverkets befolkningsregister, till exempel adressuppgifter.

Det är inte tillåtet att använda publicerade personuppgifter för kommersiellt syfte, för direktreklam eller oönskad e-post.

Registerutdrag

Som användare har du rätt att en gång per kalenderår, utan avgift, få veta i vilka datorsystem (register) det förekommer personuppgifter om dig och vad som är registrerat. Din begäran ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig.
Begäran skickas till:
Region Örebro län
Personuppgiftsombud
Box 1613
701 16 Örebro

Du har rätt att begära att personuppgifter som inte behandlats på rätt sätt ska raderas, blockeras eller rättas.

4. Återkallande av samtycke; avslutande av användarkontot

Som användare kan du när som helst ta tillbaka sitt samtycke till behandlingen av dina uppgifter och avregistrera ditt användarkonto.
Kontakta: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tjänsten får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk.
Om du väljer att använda tjänsten åtar du dig att följa användarvillkoren och de lagar och förordningar som gäller.

Om du missbrukar ditt konto har Region Örebro län rätt att stänga av användarkontot.

Cookies?

Cookies är små textfiler som placeras på en användares dator när denne besöker en webbplats. De används för att få webbsidor att fungera mer effektivt. Cookies hjälper webbplatsen att känna igen din dator och kommer ihåg information om ditt besök, till exempel önskat språk, teckenstorlek och andra inställningar. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare.

 

Stäng Användarvilkoren